תכנית מע"מ 0: מה זה אומר?

תוכן עניינים

משרד האוצר פרסם את נוסח החוק שיעניק הטבה של מע"מ בשיעור 0% ברכישת דירה ראשונה. התכנית נקראת "תכנית מע"מ 0". על פי הנוסח, ההטבה תחול רק על דירות בבנייה רוויה. משמע, דירות שהן חלק מבניין של לפחות שתי קומות, שבו נבנו יותר משש דירות לדונם. על גודל הדירות להיות בין שישים לבין מאה וארבעים מטר רבוע. זאת ועוד, שר האוצר ושר השיכון יקבעו סטנדרט בנייה מחייב לדירות שיכללו בהטבה. עוד נקבע שמי שניסה להתנדב לשירות ולא קיבלו אותו בגלל מחסור בתקנים – יוכל ליהנות מההטבה.

האם תכנית מע"מ 0 מתעדפת יוצאי צבא?

האם רפורמת תכנית מע"מ 0 לרוכשי דירה ראשונה הולכת ומתקרבת? לא מזמן פורסמו הקריטריונים לזכאות להטבה. לפיהם יוצאי צבא ייהנו מפטור ממע"מ על רכישת דירות חדשות במחיר של עד 1.6 מיליון שקלים. מי שלא שירתו יקבלו את הפטור על דירות שמחירן עד שש מאות אלף שקלים בלבד.  דוברי השר לפיד אמרו כי הוא עמד על דעתו בדיונים כי יש לייצר העדפה ברורה ומשמעותית למי שתרם למדינה ושירת שירות צבאי או אזרחי. בסיכומו של דבר הושגה הפשרה הבאה. תושב ישראל ששירת שירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי יזכה להטבת מע"מ בשיעור 0% ברכישת דירה ראשונה, לדירה ששוויה עד 1.6 מיליון שקלים כולל מע"מ ובכפוף לערך למ"ר, כפי שייקבע על ידי השמאי הממשלתי.

מי שלא יעמוד בקריטריונים, יכול לקבל את ההטבה רק בדירה ששוויה הוא עד 600,000 שקלים. משמע, ההטבה פחות רלוונטית עבורו במידה ניכרת. משום, שכיום לא נבנות דירות רבות בישראל בשווי המדובר.

המחלוקת שעוררה התכנית

הטבת תכנית מע"מ 0 עוררה מחלוקת קשה מאוד גם בצמרת האוצר ובכלל בצמרת הכלכלית בירושלים. נזכיר כי אחד הבכירים במשרד האוצר, הכלכלן מיכאל שראל, התפטר מתפקידו עם פרסום ההחלטה של השר לפיד על הרקע הזה. והוא אף פירסם מכתב חריג מיוזמתו בנושא. גם נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, הביעה עמדה נחרצת נגד העיוותים שעלולים להיווצר, לדבריה, כתוצאה מההטבה.  אחד החששות של הגורמים המקצועיים היה כי ההטבה תעודד את הביקושים בענף הנדל"ן, בשוק שממילא רווי בביקוש ויש לו בעיה באספקת היצע של דירות חדשות.  הסוגיה העיקרית שעיכבה עד כה את ההתקדמות בניסוח ההצעה הייתה בנוגע לקריטריונים. מעבר לעניין השירות הצבאי יש עוד קריטריונים בסיסיים לקבלת ההטבה והיא תינתן למי שיעמדו בתנאים הבאים. מלוא הזכויות בדירה נרכשו על ידי בני הזוג, והדירה היא דירה ראשונה של הזוג. בנוסף, שמעולם לא הייתה בבעלות אחד מבני הזוג דירת מגורים. וכן, כל אחד מבני הזוג לא ביצע עסקה לרכישת נכס אשר בוטלה.

מה הם הקריטריונים ליהנות מתכנית מע"מ 0?

הקריטריונים לקבלת ההטבה של תכנית מע"מ 0 הם שמחיר הדירה כולל מע"מ לא יהיה גבוה מהמחיר שקבע השמאי הממשלתי לאותו אזור, ובכל מקרה לא יותר מ-1.6 מיליון שקלים. אזרחים שלא שירתו שירות צבאי או לאומי יוכלו ליהנות מההטבה. אך, רק אם ירכשו דירה שמחירה אינו גבוה משש מאות אלף שקל. הזכאים להטבה הם זוגות נשואים או חד מיניים או ידועים בציבור עם ילד אחד לפחות. וכן, רווקים מעל גיל 35 או זוגות ללא ילדים שאחד מבני הזוג מעל גיל 35. בני הזוג יצטרכו להוכיח כי אין נכס בבעלותם ולא הייתה דירה בבעלותם מאז שנת 1995. על מנת למנוע ניצול לרעה של ההטבה, נקבע כי משרד השיכון יבדוק כי אין יחסי קרבה משפחתית או יחסי עבודה בין הגורם המוכר לגורם הרוכש.

תכנית מע"מ 0

תוכן עניינים

עוד בנושא...

דילוג לתוכן